Het vervolg...

Overzicht van werkzaamheden van 1984 t/m 2006

Mooi he?
De oude kerk

Wat er gebeurde...

De grote kracht van de vereniging Les Amis du vieux village zit niet alleen in het enthousiasme en de saamhorigheid van de bevolking van Sahune, maar vooral ook in de wil om de trotse voorgeschiedenis van het dorp aan iedereen uit te dragen.

Deze passie van de Sahunais is overigens niet onopgemerkt gebleven, want in de afgelopen jaren heeft de Franse TV zender FR3 een tweetal reportages gemaakt over de activiteiten van de vereniging. Deze reportages zijn in juni en september 1999 uitgezonden. Zelfs in verscheidene andere landen zijn deze reportages op de landelijke tv te zien geweest.

Hieronder vindt u een overzicht van werkzaamheden tot ongeveer 2006.
Over de jaren daarna heb ik helaas geen informatie.

Op donderdag 17 mei 1984 werd de vereniging "VRIENDEN VAN HET OUDE SAHUNE" (Les Amis du Vieux Village) opgericht met als doelstelling : het behoud van monumenten en oude locaties van het oude dorp en bescherming en onderhoud van het erfgoed binnen de gemeente. De eerste voorzitter van de vereniging werd dhr. Pierre Bertrand

De eerste daad van de piepjonge vereniging was een oproep voor bijdragen en inschrijvingen voor de restauratie van de Sint Jozefkapel (La Chapelle Saint Joseph). In november van dat jaar begon men met de werkzaamheden hiervoor door het aanleggen van een betonnen fundering.

In 1985 ontving de vereniging een subsidie van 20.000 francs van de Vereniging voor Bescherming van oude monumenten in de Drôme (La Société de Sauvegarde des Monuments anciens de la Drôme). Daarnaast doneerde de gemeente Sahune nog eens 2.500 francs. De firma Bayet repareerde het dak en verzorgde de binnen afwerking van de kapel.
Begin maart 1986 werd het werk opgeleverd en op 19 maart 1986 ging de abt Van Damme van Remuzat voor in een mis ter inwijding van de Sint Jozefkapel.

Na het succes van de St. Jozefkapel zakt het enthousiasme om nieuwe projecten ter hand te nemen wat in. Ondanks de plannen om de toren van het oude dorp te renoveren en de oude begraafplaats op te knappen, belandt de vereniging tot 1995 in een soort slapende toestand. Pas toen de toenmalige burgemeester, dhr. Max Jouve een subsidie ter beschikking stelde om de straatjes rond de kerk te renoveren en de muren te versterken door de ADAVCL (een vereniging ten behoeve van de re-integratie van jongeren) ontstond er weer een opleving van activiteiten onder de leden van de vereniging. De jongeren en hun begeleiders hadden nl in de winter van 1995-1996 een aanzienlijke bijdrage geleverd, waardoor iedereen weer enthousiast werd.

In oktober 1996 werd er een algemene ledenvergadering gehouden, waarin een nieuw bestuur werd gekozen met als voorzitter dhr. Claude Bayet. Men stelde zich als doel de voorgenomen activiteiten uit het verleden te doen herleven en uit te breiden naar andere straatjes en andere historische gemeentelijke percelen. Toen is ook het idee geopperd om eens per maand vrijwilligerswerk te verrichten in de restanten van het oude Sahune.

In deze periode maakte men met behulp van shovels en graafmachines de ‘Grande Rue’ weer helemaal toegankelijk. Tevens realiseerde men een fontein bij de oude wasplaats en werd de grote muur van de pastorie gerenoveerd.

In de kerk worden steigers geplaatst om muren te kunnen metselen en ramen en deuren te repareren. In het voorjaar van 2000 is men vijf dagen achtereen bezig geweest met het opgraven en renoveren van de binnenwanden in de kerk. Ook heeft men de westelijke kant van de muur tot aan het koor hersteld.

In het nieuwe millennium bouwde men in 2001 een oven waarvan de stenen en de deur van een oude boerderij uit Sahune kwamen. Ergens in de maand mei kon men voor het eerst de oven aansteken om brood te bakken op die zaterdagen dat de vrijwilligers hun werkzaamheden verrichtten. Soms maken ook groepen leerlingen en hun docenten dankbaar gebruik van deze oven.

De toegang tot de kerk werd aangepakt. Zo kwam er een ijzeren toegangshek als deur, werd het plein voor de kerk bestraat en bouwde men een overkapping boven de oven. Tevens werd een gegraveerde steen uit 1562 (gevonden in het puin van een van de straatjes) in een van de muren van de oven gemetseld. Daarnaast construeerde men nog een stenen boog van de kelder naast de oven en herstelde men de kluis.

Reconstructie van de treden van het gerechtsgebouw en renovatie van de muren langs de toegangsweg naar de kerk. In aanwezigheid van lokale bestuurders werd op 12 juli van dat jaar de voorzijde van de kerk in gebruik genomen en overhandigde dhr. Bergoin de haan die in de toekomst de toren zal sieren. In november werd met behulp van de lokale firma Brun water en elektriciteit aangelegd. Dit grootse moment werd afgesloten met het verlichten van het pand door alle aanwezige voertuigen.

Constructie van toiletten met wastafel onderaan de muur van de tuin van de priester (Le jardin du curé). Het was een enorm karwei met graafwerkzaamheden, metselwerk en loodgieterswerkzaamheden. Deze klus werd eind juli afgerond; precies voor het feest van het Oude Dorp (La Fête du Vieux Village). Op 14 augustus werd de oriëntatie tafel (table d’orientation), geschilderd door dhr. Paul Russier, in gebruik genomen. Deze bevindt zich op de plaats van de oude markt in de buurt van de Protestantse begraafplaats. Tevens werden in dat jaar nog enkele muren gerenoveerd, kreeg de dorpsfontein een overkapping, werd door de firma Bayet het dak van de kerktoren gerenoveerd en de haan in de top van de kerktoren geïnstalleerd.

In 2005 werd het toegankelijk maken en renoveren van de straat genaamd “Des Allongées” (hetgeen vrij vertaald betekent ‘Liggenden’). Dit straatje werd zo genoemd omdat het leidde naar de begraafplaats. Tevens werkte men aan versteviging en renovatie van de muren aan beide zijden van de straat en werd er onder de lindeboom een bankje geplaatst. Tevens werden belangrijke plekken van houten informatie panelen voorzien.

Bouw van een onderkomen (naast de oven) op een perceel dat is aangeboden aan de vereniging en als onderkomen van de vereniging dienst zal gaan doen, maar ook plaats zal kunnen bieden aan tentoonstellingen. Eind 2006 waren deze werkzaamheden afgerond.

Mooi he?
Onderkomen Vereniging Les AmisVerantwoording

Alle informatie (zowel teksten als foto's) over de geschiedenis van Sahune en de vereniging zijn verkregen dankzij de goed gedocumenteerde nieuwsbrieven van de vereniging Les Amis.
Merci beaucoup.


Contact met de vereniging Les Amis?