Hoe het begon

Les Amis du Vieux Village


Mooi he?
Sint Jozef Kapel

Hoe het allemaal begon

De ontstaansgeschiedenis van de vereniging is heel bijzonder. Het begon allemaal, hoe paradoxaal het ook klinkt, met het uitvaardigen van een vebod en een sluiting.

Dat kwam omdat men in de vorige eeuw aan het eind van de 70-er jaren vaststelde dat de St. Jozefkapel (langs de weg naar Montréal) dreigde in te storten. Daarop vaardigde de toenmalige gemeenteraad, onder leiding van dhr. Philibert, een verbod uit tot toegang van de St. Jozefkapel.
Een architect was nl tot de conclusie gekomen dat de kapel onherstelbaar in verval was geraakt. De inwoners van Sahune gingen echter niet bij de pakken neerzitten en wilden niet dat hun historisch erfgoed zomaar zou verdwijnen. Eensgezind zocht men naar oplossingen en die werden uiteindelijk gevonden in de vorm van het oprichten van een vereniging, die subsidies en financiën weet binnen te halen voor de eerste renovatie werkzaamheden.


Project Details

  • Start
  • Afronding
  • Firma
  • Inwijding
  • november 1984
  • maart 1986
  • Bayet
  • 19 maart 1986 door de abt van Remuzat
289
Leden
1984
Oprichting
10000
Werkuren

De Paradox

De paradox van dit alles zit hem in het feit dat een ‘verbod en afsluiting’ juist in strijd is met de wijze waarop de huidige voorzitter en leden van de vereniging zich inzetten voor hun passie ‘het renoveren en consolideren’ van het historisch erfgoed van Sahune.

In die tijd is dan ook het idee ontstaan om eens in de zoveel tijd op zaterdag renovatiewerkzaamheden in het Oude Sahune te organiseren. Een aantal inwoners was niet alleen bereid om vrijwillig eens per maand op een zaterdag een helpende hand toe te steken en suggesties aan te dragen, ideeën uit te werken, maar ook om daadwerkelijk de schep en troffel ter hand te nemen.

Door die inzet hoopt men dat toekomstige generaties blijvend kennis kunnen nemen van historische plekken en bouwwerken in hun eigen woonomgeving.Bekijk Fotoboek Oude Dorp
Cultureel evenement

Om meer bekendheid te geven aan het 'oude Sahune' wordt ieder jaar een culturele avond georganiseerd in en rond de restanten van het oude dorp.
Dit evenement bestaat meestal uit het optreden van een muziek- en/of toneelgezelschap en een sfeervol avond diner.

Met de opbrengst kan een deel van de kosten worden terugverdiend.
Mooi he?
Aankondiging
Kosten

Naast de gebruikelijke kosten van materialen, apparatuur en soms het inhuren van externe bedrijven heeft ook een deel van de financiële uitgaven van de vereniging te maken met het jaar in jaar uit verzamelen en archiveren van digitale documenten (geschreven, visuele, auditieve en zelfs audiovisuele) uit het verleden over Sahune en haar directe omgeving.

De Nieuwsbrief

De vrienden van het oude dorp werken niet alleen aan zaken als renovatie en consolidatie van de bouwwerken en straatjes in het oude Sahune, maar ook aan het schriftelijk vastleggen van de historie. Om de leden te informeren over de rijke geschiedenis van Sahune geeft men met enige regelmaat een soort nieuwsbrief, genaamd 'Mémoires de Sahune' uit.

 

Bij de enige supermarkt in het dorp (zie de pagina voorzieningen) kunnen ook niet leden deze nieuwsbrief aan de kassa kopen. De volledige opbrengst ervan komt geheel ten goede aan de vereniging. Inmiddels zijn er 7 uitgaven verschenen, waarbij opvalt dat elke nieuwe uitgave steeds uitgebreider is dan de voorgaande.