Het Oude Dorp

De teloorgang van een woongemeenschap

Leegloop van een dorp

Eind 30-er jaren verlaten de laatste bewoners het oude dorp

Het oude dorp - Le vieux village

Het dorpje Sahune is sinds mensenheugenis tegen de helling gebouwd en beneden bij de rivier bevond zich geen enkele bebouwing. Hooguit was er sprake van een doorwaadbare plaats naar de overkant van de rivier. Verder was er niets.

De lokale bevolking leefde voornamelijk van landbouw en het houden van schapen. Bijna vier eeuwen lang is Sahune de bakermat van het naar het eigen dorp genoemde schapenras 'Sahune', waarvan tot in de wijde omtrek de lammeren en rammen werden verkocht op belangrijke markten.

Dankzij de schapenteelt wordt Sahune later het dorp van de schoenmakers. In 1880 waren er ruim 75 schoenmakerswerkplaatsen. Amper 40 jaar later, in 1920, zijn er nog maar twee, t.w. die van de heren Truc en Gay.

De schoenen uit Sahune waren bekend in de hele regio. Men kwam van verre om ze te kopen, zelfs tijdens speciale marktdagen. De schoenen werden volledig met de hand gemaakt en de productiecapaciteit voorzag ruimschoots in de lokale behoefte.


Meester Schoenmaker

Een meester schoenmaker had ongeveer vijf kinderen, waarvan de oudste de verantwoording had over een werkplaats, die toen al boutique (winkel) werd genoemd. Deze had meestal een tiental werknemers (sommigen hadden er wel veertien) in dienst die allerlei werkzaamheden verrichtten met hun leren schort om. Zo werkten ze met hun stugge draden, zittend op een krukje aan de voorkant van hun woning, of binnenshuis en maakten ze graag een praatje met voorbijgangers of zongen ze allerlei verschillende liedjes.

  

Mooi he?
De route des Alpes


De schoenmakers waren hardwerkende en vriendelijke mensen die met plezier hun werk uitvoerden. Ze waren in de hele regio aanwezig op de markten van de steden en dorpen en wisten daarbij respect af te dwingen voor hun producten als:

  • Gewone schoenen
  • Stevige werkschoenen
  • Fijne leren schoenen voor de zondag

Na verloop van tijd deed de onderlinge concurrentie een aantal de das om, waardoor zij gedwongen werden hun ateliers te sluiten.

Helaas is er vandaag de dag niets meer in Sahune te vinden dat herinnert aan die roemrijke periode.

Mooi he?
Apéro sur la route des Alpes

Steeds meer inwoners trokken uit het Oude dorp weg en vestigden zich langs de doorgaande weg de Route des Alpes.

Deze foto dateert van rond 1930.

De teloorgang van het 'oude Sahune'

Een aantal factoren heeft een belangrijke rol gespeeld waardoor het oude dorp langzamerhand steeds minder inwoners herbergde.


   Als eerste is ongetwijfeld de opening van een overheidsgebouw in het dal door Napoleon III in Remuzat.


   Daarnaast speelde het ontbreken van water en zon op de noordelijke helling een cruciale rol.


   Tenslotte vielen er veel slachtoffers onder de boeren in 1914 hetgeen grotendeels te wijten was aan de ligging van het dorp.

en daarnaast...


droegen de volgende zaken eveneens bij aan een leegloop van het oude dorp

   De bouw van een nieuwe brug in 1888
   Een nieuwe kerk in 1931 en een nieuwe begraafplaats
   Verplaatsing van de economische bedrijvigheid naar de doorgaande weg D94


De economische bedrijvigheid in die tijd bestond voornamelijk uit: arbeid rond de zijdeteelt, het werk van ambachtslieden zoals een smid, herbergier, winkeliers, e.d. maar ook administratieve werkzaamheden op het gemeentehuis en bij de post. Al deze taken werden steeds vaker langs de doorgaande weg de D94 uitgevoerd.

Dit alles zorgde er uiteindelijk voor dat het oude dorp in de late 30-er jaren van de vorige eeuw door de laatste bewoners werd verlaten.

  

Mooi he?
Sloop oude boogbrug

Deze ijzeren boogbrug heeft ruim een eeuw dienst gedaan.
Bekijk ook het fotoboek van het oude dorp