Historie

Wat er aan vooraf ging...

Doodlopende vallei

Ondanks het feit dat de vallei rond Sahune al sinds de Bronstijd werd bewoond, was er geen doorgaande weg en leefden de bewoners er in bijna totale afzondering. Dat kwam omdat de rivier de Eygues vanuit het oosten door een grotendeels onbegaanbare kloof stroomde. De enige toegang tot de vallei bevond zich stroomafwaarts vanuit het westen over de noordelijke en zuidelijke hellingen. De toenmalige paden waren alleen door voetgangers en muilezels te betreden.

De eerste vermeldingen van het castrum Sahune (Anseduna) dateren van het begin van de 11e eeuw. Het viel toen onder het bisdom van Die. In die tijd waren er al enkele rechten toegekend aan families die in de vallei van de Eygues woonden. Vanaf de twaalfde eeuw echter wordt de parochie vermeld als onderdeel van het bisdom van Sisteron.


Overblijfselen

De oudste overblijfselen van het dorp en vooral van het kasteel dateren uit de 13e eeuw. Daartussen bevond zich ook een kapel die gewijd was aan Sint Michael.
Een aantal jaren geleden is een restant hiervan omgebouwd tot een woonhuis.

heerschappij

De heerschappij over het gebied hadden Mévouillon en heren die de naam Sahune droegen. Vanaf de 13e eeuw had de bisschop van Die er eveneens rechten op. In de 14e eeuw voegde Jean van Sahune een aantal landgoederen rond Sahune samen en nam hij de titel van baron aan.

doorverkoop

Door een toenemende schuldenlast en het uitblijven van nakomelingen, zag Jean van Sahune zich genoodzaakt zijn rechten te verkopen aan de familie waarmee hij een huurovereenkomst had gesloten. Hun nakomelingen daarentegen droegen in de 16e eeuw hun rechten over aan paus Saint-Auban, die in 1762 zijn rechten weer overdroeg aan Pourcet.

Inwoner aantal

In 1728 bedroeg het aantal inwoners 686, terwijl verderop in de achttiende eeuw zelfs het inwoneraantal van 800 zal overschrijden.

Dit alles staat in schril contrast met het huidige aantal inwoners van Sahune. Dat schommelt momenteel zo rond de 380 inwoners.

Sahune heeft een rijke geschiedenis, die voortdurend geactualiseerd wordt dankzij de inzet van veel enthousiaste vrijwilligers.

Le Vieux Village

Is dagelijks vrij te betreden.

De naam Sahune

Mooi he?
Het oude centrum
In historische documenten komt de naam van het dorp op verschillende wijzen voor, zoals:

Asseduna

Latijnse benaming.

Assenua

de Romaanse vorm.

Assaduna en/of Asseduna

aan het eind van de 13e eeuw.